یكی از معروفترین و مهم ترین تستسترون ها تستسترون انانتات می باشد كه نوع ایرانی آن نیز به وفور در داروخانه ها به فروش می رسد و در دوزهای 100 و 250 میلیگرم یافت می شود . تستسترون انانتات یا همان دپوت نسبت به تستسترون خالص از قدرت بیشتری برخوردار است و به همان نسبت اثر استروژنی آن كمتر است .
و مانند تستسترون طبیعی دوام آن حدود 2 هفته می باشد . وتوصیه میشود مانند تستسترون حداقل در یك نوبت یا 2نوبت در هفته تزریق شود . تستسترون دپوت در دوره های حجم استفاده می شود . و علت خاصیت استروژنی به نسبت بالا استفاده از آنتی استروژن ها نظیر نولوادكس و مسترلون و hcg به همراه آن حتما برای كاهش عوارض نا مطلوب آن ضروری می باشد .
طبق آزمایشاتی كه انجام شده موثر ترین و كم خطر ترین میزان متوسط مصرف تستسترون انانتات 250 تا 750 میلیگرم در هر هفته می باشد .


دوز مصرفی برای حرفه ای ها : 250-750 میلیگرم در هفته
میزان ماندگاری دارو در تست های كنترل دوپینگ : 5 ماه


منبع :bodybuilder.ir